Addiko EBank i Addiko Business EBank stranicama možete pristupiti samo kao ovlašteni korisnik kojem je Banka dodijelila digitalni certifikat, odnosno korisničko ime i pripadajuću zaporku ukoliko koristite token.

Ovisno o izabranom načinu autentifikacije, odnosno o izabranoj sigurnosnoj opremi, pristupiti sustavu možete tokenom ili digitalnim certifikatom.

1. Ukoliko upotrebljavate token, kliknite na gumb 'građanstvo' nakon čega će se otvoriti novi prozor s dva polja za upis.

 • u prvo polje unesite Korisničko ime (koje Vam je dodijelila Banka)
 • u polje Zaporka upišite broj koji je generirao token (nakon unosa osobnog PIN-a)
 • kliknite Ulaz

2. Ukoliko upotrebljavate digitalni certifikat kliknite na gumb "građanstvo ili poslovni subjekti" te slijedite proceduru:

 • umetnite pametnu karticu u čitač ili USB Key u USB port
 • odaberite gumb "građanstvo ili poslovni subjekti"
 • odaberite svoj certifikat
 • upišite PIN, potvrdite na OK

Detaljnije upute za korištenje Addiko EBank i Addiko Business EBank stranica možete pronaći na web stranici naše Banke:www.addiko.hr ili unutar same aplikacije kroz opciju "Pomoć".Addiko EBank and Addiko Business EBank can only be accessed by authorized user who received digital certificate and user name respectively from bank, as well as the belonging password - if using token.

Depending on authentication method or chosen security equipment,you can access the system, by using Token or Digital certificate.

1. If you use Token - click on button Retail
A new window with two fields for entry will be opened afterwards.

 • Enter the user name (which was assigned by bank) in the first field
 • Enter the number which was generated by Token in the field Password after entering your personal PIN
 • Click on Entrance

2. If you use digital certificate – click on button Retail or Corporate and follow the procedure:

 • Insert the Smart Card into the reader or USB key into the USB port
 • Select button Retail or Corporate
 • Select your certificate
 • Enter your PIN and confirm with OK

Detailed Addiko EBank and Addiko Business EBank instructions can be found on bank's web page www.addiko.hr or within the application itself by clicking on button "Help".