Addiko EBank i Addiko Business EBank stranicama možete pristupiti samo kao ovlašteni korisnik ukoliko ste ugovorili uslugu s Bankom.

Građanstvo

Za pristup aplikaciji internetskog bankarstva Addiko EBank kao i za prijavu na uslugu e-Gradani možete koristiti token ili mToken – odaberite autentifikacijsko sredstvo koje posjedujete.

Ako se prijavljujete na uslugu e-Gradani, molimo procitajte kratku uputu – Uputa za prijavu u sustav e-Gradani.

U oba slucaja unosite Korisnicko ime koje Vam je dodijelila Banka i OTP (jednokratnu zaporku) koju kreirate pomocu tokena ili mTokena.
Token je fizicki uredaj pomocu kojeg se generiraju jednokratne zaporke, dok mToken ima istu zadacu no nalazi se unutar aplikacije Addiko Mobile koju preuzimate na Vaš mobilni uredaj.

Procedura:

 • u prvo polje unesite Korisnicko ime (ako koristite mToken, svoje korisnicko ime pronadite u glavnom izborniku: Postavke / Korisnicki profil)
 • u polje Zaporka upišite broj koji je generirao token/mToken
  • token – upalite token, unesite PIN, pritisnite tipku „Ok" i na zaslonu ce se pojaviti broj od 8 znakova (to je OTP odnosno jednokratna zaporka)
  • mToken – na svom mobilnom uredaju pokrenite aplikaciju Addiko Mobile (za gradanstvo), u glavnom izborniku odaberite mToken / Generiraj OTP; nakon toga unesite PIN; na zaslonu ce se pojaviti broj od 8 znakova (OTP odnosno jednokratna zaporka).
 • odaberite opciju Ulaz

Poslovni subjekti

Za pristup aplikaciji slijedite proceduru:

 • umetnite pametnu karticu u čitač ili USB Key u USB port
 • odaberite gumb „Digitalni certifikati"
 • odaberite svoj certifikat
 • upišite PIN, potvrdite na OK

Detaljnije upute za korištenje Addiko EBank i Addiko Business EBank stranica možete pronaći na web stranici naše Banke: www.addiko.hr.


Addiko EBank and Addiko Business EBank applications can be accessed only as an authorized user if you have agreed the service with the Bank.

Retail clients

For accessing the application, you can use token or mToken – select authentication means you have.

In both cases you enter „user name“, which was assigned to you by the Bank and OTP (One Time Password) which is generated by token and mToken.

Procedure:

 • please enter user name in the first field
 • please enter the number generated by token/mToken in the field "Password"
  • token – turn the token on, enter the PIN, click "OK" button and the screen will display an 8-digit number (this is OTP)
  • mToken – start the Addiko Mobile application (for Retail clients) on your cell phone, enter PIN, select "mToken" in the "Generate OTP" menu. Enter PIN.
 • Click Enter

Corporate clients

Please follow this procedure to access the application:

 • Insert the SmartCard into the reader or USB key into the USB port
 • Select the button "Digital certificate"
 • Select your certificate
 • Enter PIN, confirm with OK

Detailed instructions for using the Addiko EBank and Addiko Business EBank applications can be found on the web page of the Bank www.addiko.hr.